React Native maakt gebruik van JavaScript (een van de meest populaire programmeertalen) samen met React, een JavaScript library voor het bouwen van gebruikersinterfaces. Met React kunnen ontwikkelaars UI-componenten bouwen die op een efficiënte manier kunnen worden hergebruikt en gemanipuleerd. 

Deze JavaScript code wordt respectievelijk gecompileerd naar native Android en iOS, waardoor ontwikkeling voor deze platformen kan gebeuren vanuit één enkele codebase. Deze toepassing brengt enkele voordelen met zich mee.

dev

Echt native applicaties

In tegenstelling tot andere cross-platform frameworks, genereert React Native geen webviews, maar gebruikt het echte native-componenten die worden aangesproken via een zogenaamde "bridge". Hierdoor kunnen React Native apps dezelfde prestaties en gebruikservaring leveren als volledig native geschreven applicaties. Daarnaast hebben deze apps eveneens toegang tot alle native functionaliteiten van het toestel. Denk aan push notificaties, geolokalisatie, bluetooth of de camera.

dev

Platformonafhankelijke componenten

Onder de motorkap maakt React Native gebruik van dezelfde programmeerprincipes als React voor web. Dit wil ook zeggen dat developers de gemaakte componenten kunnen gebruiken voor het compileren van zowel web als native applicaties.

Dit hergebruik van componenten biedt op zijn beurt ook verschillende voordelen.

  • We garanderen een uniforme look & feel voor zowel web als mobiele applicaties. UI wijzigingen kunnen met andere woorden onmiddellijk doorvloeien op alle platformen.
  • Het snel inpluggen van bestaande componenten resulteert in een snellere ontwikkeltijd. 
  • Specifieke businesslogica leeft in het hart van de applicatie en initieert functionaliteiten voor alle applicaties binnen jouw ecosysteem. Zo zorgen we voor schaalbare, betrouwbare en onderhoudbare applicaties.

 

Grote community en ondersteuning

React native kent een actieve en groeiende community van ontwikkelaars en organisaties. Hierdoor is er een breed scale aan open-source libraries, tools en documentatie voor ontwikkelaars. Nieuwe technologische evoluties en noden worden op deze manier sneller opgepikt en gedeeld.

Lees alles over deze app

Cyclobility

Hybride of cross-platform development is in de laatste jaren enorm geëvolueerd. Waar vroeger de mogelijkheden gelimiteerd waren, sluiten deze technologieën nu meer en meer aan bij een echte native ervaring. De mogelijkheid om vanuit één codebase een ecosysteem aan applicaties aan te sturen kan in veel gevallen een enorme kost- en tijdswinst betekenen.

Ben je op zoek naar een expert? 

Auteur: Jinse Camps
Architect | Analyst
Jinse Camps

More insights

Laracon EU 2024

Een fantastisch leerrijke ervaring om met een hoop Laravel gepassioneerde mensen te inspireren! Iets wat niet gemist kan worden en heel veel voeling geeft met de community. Wat een top evenement! Wie zien we volgende edities? 😮

Auteur: Noah Gillard
PHP / Laravel Developer
Noah Gillard AI generated Face
laracon codana persoon

Een efficiënt datamanagementsysteem voor toerisme

Een TDMS of Tourist Data Management System, is simpelweg een platform dat data uit verschillende bronnen ophaalt, intern al dan niet automatisch verwerkt en deze gegevens terug aanbiedt aan externe platformen.

Auteur: Tom Van den Eynden
Web Architect | Coordinator
Tom Van den Eynden
laptop

Systemen voor gegevensbeheer in toerisme

In dit artikel verkennen we wat een TDMS is, waarom het essentieel is voor de toerisme-industrie, en hoe technologieën zoals Laravel en ElasticSearch het verschil kunnen maken. 

Auteur: Tom Van den Eynden
Web Architect | Coordinator
Tom Van den Eynden
tdms

Beveiliging van Laravel 101

In deze blogpost gaan we dieper in op een aantal veelvoorkomende Laravel beveiligingsfouten.

Auteur: Robbe Reygel
PHP developer
laravel

Test Driven Development - toepassing op een project

TDD, of voluit Test Driven Development, is een aanpak van ontwikkeling waarbij we vertrekken van het schrijven van tests. 

Auteur: Sarah Jehin
PHP developer
Sarah Jehin
development

De OSLO-standaard: hoe gestandaardiseerde gegevensuitwisseling ons verder brengt

De OSLO-standaard is een term die je misschien wel eens hebt horen vallen in de context van gegevensuitwisseling en digitale transformatie, maar wat houdt het precies in en wat zijn de voordelen ervan?

Auteur: Benjamin Verhaegen
PHP Developer
benjamin_verhaegen
shaking_hands_black_white