Voortraject

Voor Tablebooker verzorgden we een uitgebreid voortraject zodat we ook voor dit project onze verwachtingen perfect konden aligneren met de klant.

Analyse

In samenspraak met de klant bekwamen we initieel een exhaustieve lijst van alle nieuwe en oude functionaliteiten die we wensten te integreren in de applicatie. Op basis van deze brainstormsessie konden we dan in een tweede fase de gewenste MVP bepalen waarmee we aan de slag konden. Hieruit vloeide dan ook een technische en functionele analyse waarmee we de backlog opbouwen en een UX & designtraject opstartten.

Ux & Design

Tijdens het UX & designtraject trachtten we onze ideeën uit de analysefase te visualiseren in wireframes en later eveneens in volledig uitgewerkte designs.

 • Wireframes: We startten met het uitwerken van alle schermen in high fidelity en klikbare wireframes. Zo krijgt onze klant reeds een eerste gevoel van hoe de applicatie zal werken en konden we ook bepalen of onze ideeën intuïtief waren voor de eindgebruikers. 
 • Designs: Wanneer dit eerste proces op punt stond, gingen we over op het creëren van volledig visuele designs. In deze fase focusten we ons op het bekomen van de juiste look & feel en probeerden we het beeld dat onze klant in zijn hoofd had zo goed mogelijk te capteren alvorens te starten met development.

 

Een project dat inspeelt op onze troeven

Tijdens het traject konden we bouwen op de uitgebreide ervaring van ons team met dit soort projecten. Zo trachtten we Tablebooker dan ook te ondersteunen met verschillende van onze troeven.

 • Api integratie

  We integreerden de reeds bestaande Tablemanager API in het project. Hierdoor konden we verder bouwen op de businesslogica van het huidige backend systeem en garanderen we op die manier ook consistentie voor alle gebruikers.

 • Nauwe Cocreatie

  Voor dit project werkten we samen met in-house developers van Tablebooker, waar zij de nodige backend aanpassingen voor hun rekening namen.


  Tijdens het gehele ontwikkelingsproces betrokken we hen dan ook in onze dagelijkse standups om zo op geregelde momenten met elkaar te kunnen afstemmen

 • Cross-platform development

  Met het oog op de toekomst kozen we hier voor een cross-platform architectuur in React native. Dankzij deze keuze kunnen onderdelen van de applicatie in de toekomst worden ingeplugd in de bestaande webapplicatie. Op die manier houden we reeds rekening met eventuele ontwikkelingen in de toekomst en vermijden we dat bestaande componenten opnieuw dienen te worden gemaakt.

Bekijk onze vorige samenwerking met Tablebooker

Tablebooker

Een intuïtief reservatiesysteem

Een intuïtief en betrouwbaar systeem voor het beheren en opvolgen van reservaties is één van de belangrijkste hulpmiddelen voor elke restauranteigenaar. Deze onderdelen werden dan ook steeds in nauwe samenspraak met onze klant Tablebooker ontwikkeld om zo te garanderen dat we perfect konden inspelen op de noden van deze markt.

Uitbaters kunnen via de app exact zien hoeveel gasten zij dagelijks dienen te ontvangen en zo hun diensten hierop afstemmen. Daarenboven kunnen zij eveneens de status van elke reservatie in real-time aanpassen, zo zijn alle medewerkers van het restaurant ten alle tijden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Real-time updates bevorderen een snelle communicatie

Iedereen die reeds in de horeca heeft gewerkt zal je vertellen dat het cruciaal is om snel te kunnen inspelen op onverwachte wijzigingen in de planning. Zo kan een reservatie worden afgezegd, kan er plots een grote groep mensen onaangekondigd binnenwandelen of zijn er speciale wensen en noden voor bepaalde klanten.

Dankzij een PubNub integratie garanderen we dat deze updates onmiddellijk worden doorgespeeld naar alle medewerkers. Zo worden nieuwe reservaties of statuswijzigingen onmiddellijk doorgespeeld op het reservatieoverzicht en krijgen alle gebruikers de nodige notificaties in de applicatie. Zo garanderen we dat iedereen altijd werkt met de laatste informatie en verhelpen we miscommunicatie tijdens een drukke shift.

Een aantrekkelijke aanwezigheid in de app stores

Een mobiele app moet natuurlijk niet enkel functioneel goed werken, hij moet er ook goed uitzien wanneer mensen hem vinden in de app stores van Apple of Android. Daarom creëerden we eveneens mooie marketingbeelden die in lijn liggen met de policies van zowel Apple als Google, terwijl we ook de verschillende functionaliteiten van de applicatie trachtten uit te lichtten. 

Samenwerken?

Wil jij ook een mobiele of cross-platform applicatie ontwikkelen met ons?