Aquasecurity app

Dat doe je beter met een app

Om hun oplossingen nog beter te maken wil AquaSecurity graag snel communiceren over status-updates van de installaties. Op die manier kunnen fouten en storingen meteen gedetecteerd en doorgegeven worden aan de correcte persoon. Een technieker zal m.a.w. eenvoudiger kunnen inspelen op deze storing om de onderhoudsservice efficiënter te laten verlopen. Tegelijkertijd worden klanten in real time op de hoogte gehouden en kunnen ze ten allen tijde de status raadplegen van hun installaties.

Voor het delen van deze status-updates ontwikkelde Codana een React Native smartphone app. Via deze app kunnen klanten inloggen op hun persoonlijke account. Elke klant heeft een eigen omgeving, waarin zijn verschillende locaties te raadplegen zijn, samen met de status updates per locatie. Deze informatie wordt in realtime gesynchroniseerd tussen de fysieke locatie en de database servers. Zo ziet een klant steeds de laatste update.

Aquasecurity applicatie op smartphone

Drupal & React Native app

Om deze noden te kunnen inlossen, koos Codana voor een modern digitaal ecosysteem: een mobiele applicatie in React Native die gekoppeld is aan een Drupal webapplicatie. Deze Drupal webapplicatie is constant verbonden met een externe database waar alle informatie over de installaties terug te vinden is. Een verweven connectie via REST API's tussen de drie elementen zorgt voor een correcte informatie-uitwisseling die op een veilige manier aan de juiste persoon wordt doorgegeven.

De gebruikerservaring start bij de Drupal webapplicatie: hierin kunnen klanten en medewerkers raadplegen welke brandblusinstallaties geïnstalleerd zijn en welke techniekers ter beschikking staan. Medewerkers van AquaSecurity kunnen dan, op een gebruiksvriendelijk online platform,  de installaties aan bepaalde techniekers koppelen. Eenmaal deze techniekers dan inloggen op de mobiele applicatie, krijgen ze enkel die installaties te zien waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

De mobiele applicatie werd ontwikkeld in React Native die zowel op IOS als op Android draait. React-Native was de ideale keuze voor deze applicatie omdat het een snelle en efficiënte oplossing is die met een bestaande applicatie zoals de Drupal webapp in PHP kan interageren. Bovendien resulteert dit in een echte native applicatie, die even performant is als een ontwikkelde applicatie in C# of Java (iOS vs Android)

Welke technologie gebruikten we?

We bouwden een applicatie in React Native om met "Mobile Native" elementen te programmeren in een React omgeving. De JavaScript code wordt vertaald naar zowel Android als IOS Native code. Verder maakt de applicatie gebruik van Redux om op een centrale manier aan asynchrone data-uitwisseling te doen. Bij het inloggen wordt gebruik gemaakt van een token die ter authenticatie de gegevens kan opslaan in het geheugen van het toestel zodat men niet steeds opnieuw moet inloggen.

Berichten worden opgehaald uit de externe database door middel van een Drupal Migrate Module.

Custom authenticatie tussen de applicatie en de backend in Drupal gebeuren op basis van een JWT (of ook wel JSON Web Token genaamd). Deze werd geïmplementeerd via een core REST module en een contrib JWT module. Custom REST endpoints op basis van core REST, voor het aanbieden van data aan de applicatie waarbij datafiltering toegepast wordt afhankelijk van de actieve gebruiker.

Drupal en React Native als beste technische keuze

Drupal en React Native vormen een natuurlijke combinatie, omdat Drupal 8 prima geschikt is om zijn data uit te wisselen via REST API's. React Native is een ideale manier om smartphone applicaties te maken op een efficiënte manier. Het biedt een pak voordelen tegenover aparte ontwikkeling in C# en Java: ontwikkeling gebeurt door één team, met alle voordelen in ontwikkeling en support vandien. 

Interesse in onze diensten voor React of CMS ontwikkeling? Neem gerust contact op en we praten graag over jouw project.