We hebben allemaal wel eens te maken met één of andere toewijzingsapplicatie. Bijvoorbeeld: studenten een examenversie toewijzen, een uur toewijzen voor een bepaalde afspraak op basis van beschikbaarheid, een werkgroep toewijzen aan bepaalde werknemers, ...

In veel gevallen kan dit simpel opgevangen worden, denk maar aan een biedingssite waar het product automatisch wordt toegewezen aan het hoogste bod. Echter doen er zich vaak ook veel complexere situaties voor. Bijvoorbeeld: toewijzing van een tijdslot om een examen af te leggen waarbij studenten zelf een voorkeur kunnen doorgeven.

Voor die laatste situatie gaan we een voorbeeldscenario uitwerken, waarbij we aan zoveel mogelijk studenten hun nummer één kunnen toewijzen.

Ons scenario

We hebben een variabel aantal studenten en een array met tijdslots die elk x-aantal beschikbare plaatsen hebben (in totaal zijn er zo 78 beschikbare plaatsen):

$students = range(0,10);

$slotsAvailability = [
  '10:00' => 2,
  '10:15' => 6,
  '10:30' => 3,
  '10:45' => 2,
  '11:00' => 8,
  '11:15' => 5,
  '11:30' => 10,
  '11:45' => 2,
  '12:00' => 10,
  '12:15' => 20,
  '12:30' => 2,
  '12:45' => 8,
];

We laten het script een willekeurige array aan voorkeuren genereren en maken nadien de vergelijking tussen een combinatorische oplossing en een oplossing die gebruikt maakt van het Hongaars algoritme.

Combinatorische oplossing

Om de meest optimale combinatie te vinden, zouden we eerst alle combinaties moeten samenstellen en nadien aflopen welke mogelijk zijn.

Om alle combinaties te berekenen hebben we gebruik gemaakt van onderstaande functie:

public function combinations($arrays, $i = 0) {
  if (!isset($arrays[$i])) {
    return [];
  }
  if ($i == count($arrays) - 1) {
    return $arrays[$i];
  }

  // get combinations from subsequent arrays
  $tmp = $this->combinations($arrays, $i + 1);

  $result = [];

  // concat each array from tmp with each element from $arrays[$i]
  foreach ($arrays[$i] as $k => $v) {
    foreach ($tmp as $x => $t) {
      $result[] = is_array($t) ?
        array_merge([$v], $t) :
        [$v, $t];
    }
  }

  return $result;
}

Daarna bekijken we per combinatie of deze combinatie mogelijk is met het aantal beschikbare plaatsen voor een bepaald slot.
De eerste combinatie die we tegenkomen en waarvan alle plaatsen beschikbaar zijn, markeren we als $finalCombination.

foreach ($combinations as $combination) {
  // Check if available
  $combinationOk = true;
  foreach ($slotsAvailability as $slot => $amount) {
    $arrayCountValues = array_count_values($combination);
    if (isset($arrayCountValues[$slot]) && $arrayCountValues[$slot] > $amount) {
      $combinationOk = false;
      break;
    }
  }
  if ($combinationOk) {
    $finalCombination = $combination;
    break;
  }
}

Deze oplossing is perfect doenbaar voor kleine toewijzingsmatrices.
Wanneer we naar een matrix gaan met meer studenten, merken we al snel dat deze oplossing tegen zijn limieten zit en bij ongeveer 15 studenten al out of memory gaat.

Er zijn dan twee manieren om dit op te lossen, het PHP proces meer geheugen geven of kijken naar een andere oplossing, zoals het Hongaars algoritme.

Hongaars algoritme

Het Hongaars algoritme is een zogenaamd combinatorisch optimalisatiealgoritme. Dit wil zeggen dat we de meest optimale combinatie gaan zoeken binnen een zeer grote collectie mogelijke combinaties, zonder al die combinaties te berekenen en te overlopen.

Er bestaan reeds verschillende uitgewerkte PHP classes waarmee je direct aan de slag kan.
Wij namen munkres.php (Munkres algoritme = Hongaars algoritme) als basis en herwerkten deze class naar HungarianAlgorithm.php zodat de class ook non-square matrices kan verwerken.

Hoe gebruiken we het algoritme?

De class verwacht een niet-associatieve array als matrix. Het is belangrijk om dus ergens een mapping te hebben met de waardes die overeenstemmen met de indexes in onze matrix.

Deze matrix is als volgt opgebouwd (template + voorbeeld)
 

$matrix = [
  '<student>' => [
    '<slot_1>' => '<hoeveelste keuze>',
    '<slot_2>' => '<hoeveelste keuze>',
    '<slot_3>' => '<hoeveelste keuze>',
  ],
  1 => [
    0 => 2,
    1 => 1,
    2 => 1,
    3 => 3,
    4 => 3,
    5 => 999,
  ]
];

Enkele opmerkingen hierbij:

 • Indien een slot meerdere plaatsen heeft, moet dit meerdere keren in de matrix voorkomen. (bvb. slot 1 en 2 zijn beiden 10u15, slot 3 en 4 zijn beiden 10u45)
 • Als er meerdere plaatsen zijn voor een bepaald slot, dient hier ook dezelfde voorkeur aan meegegeven te worden
 • Indien er meer slots zijn dan mogelijkheden die een student mag kiezen. Er zijn bvb 12 slots, maar student mag slechts top 3 doorgeven, geven we voor de overige slots keuze 999 door, zodat deze zeker niet gekozen worden door het algoritme.

Wanneer we onze matrix hebben opgesteld, kunnen we deze doorgeven aan het algoritme en het algoritme zijn werk laten doen.
Als resultaat krijgen we een matrix in dezelfde vorm terug als de matrix die wij als input hebben meegegeven, enkel zijn de “hoeveelste keuzes” nu vervangen door nulletjes en een eentje. De waarde waar één bij staat is het slot dat voor die student geselecteerd werd.

Het enige wat je nu nog moet doen is deze selectie terug mappen naar de werkelijke waarde van het slot.
Als we in onderstaand voorbeeld bij slot 4 een 1 terugkrijgen, mappen we dat terug naar 10u45 voor Jane aan de hand van de SlotMapping en StudentMapping arrays.

Input Output SlotMapping StudentMapping
$matrix = [
    1 => [
        0 => 2,
        1 => 1,
        2 => 1,
        3 => 3,
        4 => 3,
        5 => 999,
    ]
];
$matrix = [
    1 (student) => [
        0 => 0,
        1 => 0,
        2 => 0,
        3 => 0,
        4 => 1 (gekozen slot),
        5 => 0,
    ]
];
$slots = [
    0 => 10u00,
    1 => 10u15,
    2 => 10u15,
    3 => 10u45,
    4 => 10u45,
    5 => 11u00
]
$students = [
    0 => 'John',
    1 => 'Jane',
    3 => 'Chris'
]

 

Performantie

Zoals eerder gezegd, ging de combinatorische oplossing reeds bij 15 studenten OOM op het berekenen van de combinaties. 
Wanneer we het Hongaars algoritme laten lopen voor hetzelfde aantal studenten, verloopt dit zonder enig probleem.

Wat kan het Hongaars algoritme nu precies betekenen qua performantie? We maken de vergelijking.
Het aantal tijdsslots bedraagt nog steeds 78 zoals aangegeven in het initiële voorbeeld. Elk resultaat is het gemiddelde van 5 tests.

Aantal studenten

Array combinations (s)

Hungarian Algorithm (s)

5

0.00143981

0.002079821

10

0.168286848

0.011980629

15

OOM

0.028774214

20

OOM

0.070318842

40

OOM

0.342720747

75

OOM

2.176020622

Conclusie

Voor kleine, simpele toewijzingen zal de combinatorische oplossing volstaan, maar moet je grote toewijzingsmatrices verwerken, dan is het Hongaars algoritme zeker een aan te raden oplossing. Heel snel te implementeren en inzetbaar voor verschillende doeleinden.

Wanneer gebruikmaken van het Hongaars algoritme, hieronder een overzicht:

 • Wanneer we grote matrices moeten verwerken
 • Toewijzing op basis van voorkeur en beschikbaarheid. Hierbij wijzen we zoveel mogelijk personen hun favoriete keuze toe.
 • Toewijzing op basis van kosten. Hierbij wijzen we een taakverdeling zo toe, zodat de totale kost zo laag mogelijk is.

Wanneer gebruikmaken van de combinatorische oplossing of een andere oplossing:

 • Kleine matrices van bijvoorbeeld 5x3. Hier zien we ook dat de combinatorische oplossing net iets sneller is.
 • Toewijzing op basis van logische vergelijking. Bijvoorbeeld: hoogste bod, beste reputatie, diegene die het eerst was, ...
 • Volledig willekeurige toewijzing. Bijvoorbeeld "secret santa"
 • Wanneer er verschillende parameters in acht genomen moeten worden bij de toewijzing. Eventueel kunnen we hier ook kijken naar mogelijke uitbreidingen van het Hongaars algoritme, afhankelijk van welke parameters we moeten vergelijken.
Auteur: Sarah Jehin
PHP developer
Sarah Jehin

More insights

Adressen register & GEOpunt API

Zelf al eens voor de keuze gestaan of je Google maps, openstreetmaps, of een andere GIS provider zou moeten gebruiken voor adres suggesties? Mocht je enkel Belgische adressen nodig hebben, lees dan zeker verder!

Auteur: Noah Gillard
PHP / Laravel Developer
Noah Gillard AI generated Face
Logo vlaamse overheid

Next.js: Het zoveelste framework?

Zowat om de 10 jaar komt er nieuwe technologie boven drijven, die een verandering teweeg brengt in de manier waarop we software ontwikkelen. Is Next.js deze nieuwe technologie?

Auteur: Dries Cappon
UX, Design, React.js, Next.js
Dries Cappon
Next.js

Laravel 10 release

The release of Laravel 10: The king of types. Alles wat je moet weten over de nieuwe major release!

Auteur: Noah Gillard
PHP / Laravel Developer
Noah Gillard AI generated Face
laravel 10 banner

Saloon - Package / SDK API integrations

API integraties voor een waaier aan services. Weinig tot geen herbruikbare code? Met Saloon maak je er een compacte / overzichtelijke SDK/Package van die je kan hergebruiken in al je projecten en kan maintainen op 1 plek.

Auteur: Noah Gillard
PHP / Laravel Developer
Noah Gillard AI generated Face
Saloon hero image

Codana wint Digital Champ of the year award 2022

Codana is de winnaar van de FeWeb Digital Champ award 2022

Auteur: Joris De Groot
Strategic Director and Managing Partner
Joris De Groot
FeWeb Digital Champ award Codana

De ideale eerste werkplek

Ik ben Ward Vandevoort, 22 jaar en begin november 2021 ben ik gestart bij Codana als junior backend developer. Ontdek mijn verhaal bij Codana! 

Auteur: Ward Vandevoort
Developer
Ward Vandevoort
groepsfoto