Gegevensbeheer en gegevensverwerking zijn twee processen die in veel bedrijfstakken plaatsvinden, maar ze hebben elk een heel ander doel. Professionals die hier dagelijks mee bezig zijn, gebruiken vaak verwarrende terminologie, waardoor het soms moeilijk is om dit alles te begrijpen en uit elkaar te houden.

Wanneer je begrijpt wat het doel van de verschillende processen is, wordt het onderscheid tussen gegevensbeheer en gegevensverwerking direct veel duidelijker. Laten we eens kijken hoe deze twee concepten in de praktijk werken.

Wat is gegevensbeheer?

Gegevensbeheer houdt in dat je gegevens verzamelt, voorbereidt en opslaat. Deze stappen kunnen we omschrijven als gegevensverwerving, gegevensopschoning, gegevensbewaring en gegevensdocumentatie. In de fase van gegevensverwerving verzamel je data uit diverse bronnen. Voor effectief gegevensbeheer is het essentieel te weten waar de gegevens vandaan komen.

Het opschonen van gegevens is het proces waarbij onvolmaakte of onvolledige gegevens worden verwijderd of aangepast. Dit kan je helpen om de fouten in de gegevens te verminderen en ze gemakkelijker bruikbaar te maken.

Gegevensbewaring, met daarbij de gelinkte dataretentie, verwijst naar hoe lang je de gegevens bewaart. Bewaartermijnen variëren afhankelijk van de sector en het type gegevens die je verzamelt.

Datadocumentatie verwijst naar het creëren van metadata over de gegevens. Metadata helpen om de gegevens te begrijpen en effectiever te gebruiken.

Gegevensverwerking

Gegevensverwerking is het omzetten van ruwe gegevens in bruikbare informatie. Gegevens moeten worden verwerkt en geanalyseerd om nuttig te zijn en opnieuw te kunnen worden gebruikt in iets zinvollers.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om het berekenen van verkoopcijfers, het analyseren van klantgegevens of het begrijpen van het energieverbruik. Hoewel gegevensbeheer een onderdeel is van gegevensverwerking, is gegevensbeheer geen verwerking.

Gegevensverwerking kan ook worden aangeduid als "data analytics", wat een proces is dat nuttige informatie uit gegevens haalt. Dit gebeurt vaak met behulp van computersystemen en software. Gegevensanalyse is een belangrijk onderdeel bij elke organisatie, of kan en zou dat moeten zijn. Het stelt bedrijven in staat hun klanten en verkoop te begrijpen, marketingstrategieën en productontwikkeling te verbeteren, en betere zakelijke beslissingen te nemen.

Gegevensopslag en gegevensbeheer

Een andere term die soms wordt verward met gegevensbeheer is gegevensopslag. Data warehousing is een vorm van gegevensbeheer. Data warehousing is het proces van verzamelen, opschonen, organiseren en opslaan van grote hoeveelheden informatie uit meerdere bronnen om deze gemakkelijk toegankelijk te maken wanneer nodig. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit een enkele database of uit meerdere bronnen. Datawarehousing wordt vaak gebruikt om informatie op te slaan over klanten, producten en apparatuur.

laptop

Opschoning en verrijking van gegevens

Opschoning en verrijking van gegevens zijn belangrijke onderdelen van gegevensbeheer. Data cleansing en data enrichment zijn belangrijke onderdelen van datamanagement. Het opschonen van gegevens is het proces van het identificeren en verwijderen van fouten of onvolledige informatie uit gegevens. Gegevensverrijking is het proces waarbij ontbrekende informatie aan gegevens wordt toegevoegd. Beide processen zijn belangrijke onderdelen van gegevensbeheer.

Conclusie

Gegevensbeheer en gegevensverwerking zijn belangrijke onderdelen van veel bedrijfstakken. Gegevensbeheer omvat het verzamelen, voorbereiden en opslaan van gegevens. Gegevensverwerking is de omzetting van ruwe gegevens in bruikbare informatie. De twee termen worden vaak met elkaar verward vanwege hun vergelijkbare namen. Hun doel is echter heel verschillend. Het is belangrijk dat je het verschil begrijpt, want dit zal je helpen om het werk van gegevensbeheerders en gegevensverwerkers beter te begrijpen.

Auteur: Tom Van den Eynden
Web Architect | Coordinator
Tom Van den Eynden

More insights

Cross-platform applicaties met React Native

Nog nooit was het ontwikkelen van native mobiele applicaties zo toegankelijk als vandaag. Bij Codana doen we dit door gebruik te maken het React Native, een open-source framework dat werd ontwikkeld door Meta.

Auteur: Jinse Camps
Architect | Analyst
Jinse Camps
dev

Laracon EU 2024

Een fantastisch leerrijke ervaring om met een hoop Laravel gepassioneerde mensen te inspireren! Iets wat niet gemist kan worden en heel veel voeling geeft met de community. Wat een top evenement! Wie zien we volgende edities? 😮

Auteur: Noah Gillard
PHP / Laravel Developer
Noah Gillard AI generated Face
laracon codana persoon

Een efficiënt datamanagementsysteem voor toerisme

Een TDMS of Tourist Data Management System, is simpelweg een platform dat data uit verschillende bronnen ophaalt, intern al dan niet automatisch verwerkt en deze gegevens terug aanbiedt aan externe platformen.

Auteur: Tom Van den Eynden
Web Architect | Coordinator
Tom Van den Eynden
laptop

Systemen voor gegevensbeheer in toerisme

In dit artikel verkennen we wat een TDMS is, waarom het essentieel is voor de toerisme-industrie, en hoe technologieën zoals Laravel en ElasticSearch het verschil kunnen maken. 

Auteur: Tom Van den Eynden
Web Architect | Coordinator
Tom Van den Eynden
tdms

Beveiliging van Laravel 101

In deze blogpost gaan we dieper in op een aantal veelvoorkomende Laravel beveiligingsfouten.

Auteur: Robbe Reygel
PHP developer
laravel

Test Driven Development - toepassing op een project

TDD, of voluit Test Driven Development, is een aanpak van ontwikkeling waarbij we vertrekken van het schrijven van tests. 

Auteur: Sarah Jehin
PHP developer
Sarah Jehin
development