Wat is een TDMS?

Een TDMS of Tourist Data Management System, is simpelweg een platform dat data uit verschillende bronnen ophaalt, intern al dan niet automatisch verwerkt en deze gegevens terug aanbiedt aan externe platformen.

Het TDMS dat we bouwden voor de stad Brugge werkt niet anders. Ruwe data wordt opgehaald bij eigenaars van die data. Het systeem gaat automatisch data ophalen bij organisatoren van events, Toerisme Vlaanderen, de horecasector en UiT-databank. Die ruwe data wordt vervormd en gecontroleerd. Alles wat relevant is, houden we bij en structureren we. Ruis filteren we eruit.
Gestructureerde data wordt gestuurd naar een afnemend platform. Denk bijvoorbeeld aan VisitBruges of Salesforce.
Of in’t kort: Data in, data wordt gestructureerd, data uit.

Voordelen

  • Snellere en eenvoudige datamanagement.
  • Beveiliging: Alle gegevens worden gecentraliseerd en datalekken worden vermeden. Dataflow wordt met argusogen in’t oog gehouden.
  • Versterkt samenwerking binnen een organisatie. Dat blijkt ook uit onze samenwerking met Brugge. Wat enerzijds een moeilijk gegeven was, namelijk het samenbrengen van verschillende visies en partijen, werd net een sterkte: door de wederzijdse afhankelijkheid creëerde het systeem meer samenwerking.
  • Kostenbesparing: door de automatisatie van veel taken, kan een TDMS helpen kosten te besparen.

  • Door de data te analyseren kan er meer inzicht in klanten, markt en trends opgedaan worden.

Structuur, please

De structuur, zowel technisch, als visueel, is en blijft het focuspunt in een TDMS. Uiteindelijk is het doel om data behapbaar en bruikbaar te krijgen voor de eindgebruiker. User-centricity ten top!

Enter structuur

De data die binnenvloeit, wordt op verschillende manier aangepakt om tot een bruikbare vorm gekneed te worden. Ze wordt in eerste plaats opgeschoond: fouten, inconsistenties, duplicaten worden er uitgehaald en/of gerapporteerd. Vervolgens zorgt het systeem ervoor dat de data volledig genormaliseerd geraakt: zo kan ze makkelijker worden geanalyseerd en gecombineerd met andere gegevens.

UX, het visueel helder en overzichtelijk maken van alle data

Het oog wil natuurlijk ook wat. De mens is een visueel dier. Nadat data werd gestructureerd en gecentraliseerd, laat je best een UX’er los op het platform. Die houdt rekening met de gebruikerservaring en weet zich perfect in te leven in een gebruiker. Het gevolg? Gestructureerde data die visueel helder is gemaakt. Informatie haal je sneller uit een grafiek dan de dataset zelf.

Datasets

Een toeristisch datamanagementsysteem kan een breed scala aan datasets genereren, afhankelijk van de specifieke doelstellingen en functies van het systeem en de afnemers van de data.

Zo kunnen de geaggregeerde gegevens van bijvoorbeeld handelaars gebruikt worden voor het voeden van externe websites: de toeristische website van de stad zelf, maar ook Google Maps, Facebook of andere afnemers.

Belangrijkste features voor de beheerders

Controle op en over data

Alle data blijft continu up-to-date. De controle is onnavolgbaar: zelfs op voorhand schedulen om aan de eigenaars van de data te vragen hun eigen data te verrijken of af te checken kan automatisch. Wijzigt een eigenaar data, dan gaat alles eerst door een approval-flow voordat de data ‘uit’ gaat.

Dataverlies is onmogelijk. Per ongeluk verschoven je vingers voor je er erg in had? Geen nood, versies worden automatisch bijgehouden. Nog beter: je kan versies met elkaar vergelijken.

Datavisualisatie & rapportage

Dankzij de visualisatie van de data kunnen de gebruikers grafieken en tabellen maken om hen te helpen om beslissingen te nemen op basis van de verzamelde gegevens. Simpelweg exportmogelijkheden naar Excel, PDF, CSV, maar ook de meer complexe koppelingen voor business intelligence, zoals naar PowerBI, Tableau, … zorgen ervoor dat de data makkelijk gedeeld en geanalyseerd kan worden.

Beveiliging

Uiteraard moeten ook data platformen veilig en waterdicht zijn om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot de opgeslagen gegevens of dat de gegevens worden gewijzigd of verwijderd. 

De toegang tot de gegevens kan aan de hand van rol- en rechtenbeheer beperkt worden, met het oog op privacy. Encryptie wordt toegepast op de meest gevoelige data, zodat die enkel door diegene met de juiste sleutel terug geraadpleegd kan worden. 

Alle wijzigingen in de data worden bijgehouden, zodat onregelmatigheden kunnen opgespoord en aangepakt worden. Zo wordt de integriteit van de gegevens gewaarborgd.

Ook op de meer infrastructurele kant moet worden ingezet: firewalls, backups en monitoring zorgen ervoor dat er bij eventuele aanvallen kan gereageerd worden en in het slechtste geval een herstelprocedure gestart kan worden.  

Auteur: Tom Van den Eynden
Web Architect | Coordinator
Tom Van den Eynden

More insights

Cross-platform applicaties met React Native

Nog nooit was het ontwikkelen van native mobiele applicaties zo toegankelijk als vandaag. Bij Codana doen we dit door gebruik te maken het React Native, een open-source framework dat werd ontwikkeld door Meta.

Auteur: Jinse Camps
Architect | Analyst
Jinse Camps
dev

Laracon EU 2024

Een fantastisch leerrijke ervaring om met een hoop Laravel gepassioneerde mensen te inspireren! Iets wat niet gemist kan worden en heel veel voeling geeft met de community. Wat een top evenement! Wie zien we volgende edities? 😮

Auteur: Noah Gillard
PHP / Laravel Developer
Noah Gillard AI generated Face
laracon codana persoon

Systemen voor gegevensbeheer in toerisme

In dit artikel verkennen we wat een TDMS is, waarom het essentieel is voor de toerisme-industrie, en hoe technologieën zoals Laravel en ElasticSearch het verschil kunnen maken. 

Auteur: Tom Van den Eynden
Web Architect | Coordinator
Tom Van den Eynden
tdms

Beveiliging van Laravel 101

In deze blogpost gaan we dieper in op een aantal veelvoorkomende Laravel beveiligingsfouten.

Auteur: Robbe Reygel
PHP developer
laravel

Test Driven Development - toepassing op een project

TDD, of voluit Test Driven Development, is een aanpak van ontwikkeling waarbij we vertrekken van het schrijven van tests. 

Auteur: Sarah Jehin
PHP developer
Sarah Jehin
development

De OSLO-standaard: hoe gestandaardiseerde gegevensuitwisseling ons verder brengt

De OSLO-standaard is een term die je misschien wel eens hebt horen vallen in de context van gegevensuitwisseling en digitale transformatie, maar wat houdt het precies in en wat zijn de voordelen ervan?

Auteur: Benjamin Verhaegen
PHP Developer
benjamin_verhaegen
shaking_hands_black_white