De tool voor iedereen

Organisatoren kunnen hier een overzicht van deelnemers terugvinden, gekoppeld aan hun cursussen en stageplaatsen. Bovendien kunnen ze de trajecten van de deelnemers ook verder opvolgen en beheren. Daarnaast kunnen deelnemers zelf aanmelden op de applicatie om hun trajecten op te volgen. Hebben ze een traject doorlopen, dan kunnen ze meteen het bijbehorend attest opvragen.  

Toen Kavo op zoek was naar een partij om deze tool te ontwikkelen, kwamen ze uit bij Codana. Nadat de API-functionaliteit ontwikkeld werd, besloot Kavo om in te tekenen op het onderhoudscontract. Daarna voerden we verschillende fixes en optimalisaties uit, maar ook de vraag naar grotere nieuwe features bleef niet uit. Zo werkten we onder andere de ACM integratie uit, die het mogelijk maakt om in te loggen via SSO (single sign on) van Vlaanderen. Hierover meer in het onderdeel over de ACM integratie.

Neem contact op

Zoek je betrouwbare technische partner voor jouw portaal?

Integratie met Mijn Burgerprofiel

Verder in de ontwikkeling kregen we de vraag om Kavo-attesten op Mijn Burgerprofiel te ontsluiten, zodat deze ook op het centrale platform van Vlaanderen beschikbaar zijn. 

In samenspraak met de developers van Digitaal Vlaanderen bouwden we een REST API waarmee attesten opgevraagd kunnen worden bij KAVO. Achterliggend werden verschillende beveiligingschecks ingebouwd om de correctheid en betrouwbaarheid van de data te kunnen garanderen. 

Wanneer deelnemers een attest behaald hebben in de Kavo tool, wordt dit dus automatisch ter beschikking gesteld via de API en kan het ook via Mijn Burgerprofiel geraadpleegd en gedownload worden. 

Burgerprofiel integrator

Cool hé? Wij zijn te vinden op het exclusieve lijstje van burgerprofiel dienstleveranciers.

Iets meer in detail

Deelnemers kunnen zich op de applicatie registreren en de nodige referenties, zoals eerder behaalde attesten of een portfolio, ingeven om hun profiel te vervolledigen. 
Vanaf dan kan een vereniging of admin de deelnemer koppelen aan cursussen en stageplaatsen.  

Beoordelingsysteem

Zodra een deelnemer een cursus vervolledigd heeft, kan hij/zij beoordeeld worden en, in geval van een positieve beoordeling, gekoppeld worden aan een stageplaats. 
Ook hier weer geldt, wanneer de deelnemer zijn stage heeft voltooid, kan hij hiervoor beoordeeld worden en bijgevolg een volledige trajectbeoordeling krijgen. 
Wanneer deze positief bevonden wordt, wordt er een certificaat uitgereikt dat de deelnemer via de applicatie kan downloaden en waarbij een QR-code voorzien wordt om snel alle info gerelateerd aan het certificaat te kunnen opvragen.

Handig beheer 

Als vereniging kan je de trajecten van je verschillende deelnemers makkelijk opvolgen via de applicatie: voor welke cursussen zijn ze ingeschreven, waar en voor hoeveel uur doen ze stage, hebben ze hun attest reeds behaald … 

Daarnaast kan een vereniging rapporten genereren waarmee ze verschillende zaken kunnen opvolgen, waaronder het aantal attesten per soort die ze in een bepaalde periode uitgereikt hebben, de gemiddelde leeftijd van deelnemers en zoveel meer. 

Data uitwisselen via API

Naast beheer via de interface, hebben verenigingen ook de mogelijkheid om via de API te communiceren met Kavo. Zo kunnen ze hun interne systemen (bvb. voor cursusbeheer) automatisch koppelen aan de database van Kavo en op die manier kunnen ze vermijden dat alles op meerdere plaatsen ingevuld moet worden. 

Technologie

Laravel stack

De backend van de Kavo-tool werd ontwikkeld in Laravel in combinatie met MySQL. 

Voor basic content beheer (FAQ en contentpagina’s) wordt achterliggend Laravel Nova gebruikt 

De attesten van deelnemers bewaren we in Redis aangezien het hier om veel data gaat die snel ter beschikking gesteld moet kunnen worden op basis van een bepaalde index key. 

Single Sign On (SSO) via ACM/IDM  

We hebben meerdere registratie- en loginflows voorzien in de applicatie. Enerzijds kunnen minderjarigen zich registreren met gebruikersnaam, paswoord en rijksregisternummer en nadien ook op dezelfde manier inloggen. Anderzijds hebben we voor de meerderjarigen single sign on (SSO) geïmplementeerd die connecteert met ACM van Digitaal Vlaanderen. Op die manier hebben we makkelijk toegang tot de nodige data en zijn gebruikers meteen aangemeld op de verschillende applicaties van Vlaanderen. 
Van zodra een gebruiker 18 wordt en opnieuw probeert aan te melden op de applicatie, wordt hij/zij automatisch gevraagd om via eID in te loggen zodat de account achterliggend geüpdatet kan worden. 

Interesse in een samenwerking?