De Digitale Methode is een platform voor educatieve ondersteuning voor studenten in het secundair onderwijs. Een platform waar de leerling als het ware zijn boekentas terugvindt en boeken kan raadplegen op een interactieve manier. De student wordt een methode aangereikt om studeren boeiend te maken.

2020 is hét jaar van educatieve digitalisering. Onderwijs vraagt naar een digitale ondersteuning, de coronacrisis versterkte deze vraag zeer sterk.

wezooz

Leerkrachten kregen reeds door de opkomst van bekende learning management systemen ondersteuning in het beheren van hun klassen. De koppeling naar leerstof en content zelf is echter nog niet aanwezig. Ook hier wil de digitale methode een oplossing voorzien. Een digitale koppeling naar het handboek waar eigen content aangemaakt kan worden. Aan de hand van prestaties kan men de studenten opvolgen. Een directe koppeling naar de algemene leerplandoelen! Met als kers op de taart differentiatie waar individuele trajecten opvolgen mogelijk wordt.

wezooz

Wireframes & Design

Het uitgangspunt voor de UX en het design van de applicatie, was “Distraction-free reading”. De studenten moeten de boeken kunnen leren/studeren zonder afgeleid te zijn door visuele clutter. Hierop werd een interface bedacht waar het boek centraal staat, met veel aandacht voor leesbaarheid en rust. Snel en intuïtief navigeren doorheen het boek stond ook centraal.
De applicatie werd in 2 functionele stukken opgedeeld. De trajectbuilder en de boekmodus.

Trajectbuilder:
Er werd gezocht naar een efficiënte methode voor auteurs om het boek aan te maken of te bewerken, rechtstreeks in de layout van de site. Een slim systeem om inhoudstafels op te bouwen ligt hier aan de basis. De inhoud kan verrijkt worden met video’s, interactieve oefeningen en kan gekoppeld worden met de leerplandoelen voor zowel het katholieke als gemeenschapsonderwijs.

Boekmodus:
De boekmodus biedt de digitale methodes aan voor studenten en leerkrachten. De functionaliteit van deze modus wordt verder afgestemd op de rol van de ingelogde gebruiker. Zo kunnen leerkrachten taken aanmaken, groepen beheren en aangepaste inhoud creëren voor de noden van specifieke groepen. Ze kunnen de scores en progressie van hun studenten ook opvolgen. Studenten krijgen dan weer een overzicht van hun takenpakket en kunnen aan de slag met de interactieve oefeningen.
De soms uitgebreide inhoudstafel werd overzichtelijk en snel toegankelijk gemaakt. Op vraag kan deze ook met extra informatie over scores en progressie van studenten verrijkt worden. Onderdelen van een boek kunnen ook per groep aan- of uitgezet worden om zo de leerstof per groep studenten te personaliseren.

wiskunde

Trajectenbeheer

Er werd gezocht naar een efficiënte methode voor auteurs om het boek aan te maken of bewerken.
Het aanmaken van content gebeurt in een hiervoor voorziene builder waar een custom uitgebreide Froala-Wysiwyg tal van mogelijkheden aanbiedt in een gebruiksvriendelijke React frontend. Flexibiliteit ten top!

Differentiatie

Als leerkracht is het mogelijk om versies aan te maken van trajecten, zodat leerlingen inhoud op hun maat kunnen zien. De leerlingen kunnen in groepen onderverdeeld worden en per groep kan specifieke inhoud of taken toegevoegd worden.

Performantie

Omdat hier duizenden studenten van het platform gebruik maken hebben we verschillende onderdelen van de applicatie die voor eventuele bottlenecks kunnen zorgen. Om er zeker van te zijn dat er hier geen problemen ontstaan met de reactiesnelheid van het platform moet dit zo lichtgewicht als mogelijk zijn.

  1. Archivering: We hebben ons datamodel zo opgezet dat het mogelijk is om delen van de database te kunnen archiveren waar nodig, vooral oefeningen en inhoud van de pagina’s moet niet in eeuwigheid blijven bestaan.
    In de toekomst willen we eenvoudig het schooljaar 2021-2022 niet meer beschikbaar stellen en enkel dat van 2022-2023 tonen.
  2. Microservices: Door te werken met een decoupled architectuur kunnen we makkelijk de verschillende onderdelen van de applicatie op verschillende servers zetten. Dit zorgt ervoor dat we meerdere servers kunnen gebruiken en zo de load van de applicatie spreiden over deze machines.
  3. Performance testing: Voor endpoints met de zwaarste load, maakten we gebruik van Blackfire om performanceprofielen te creëren. We namen daarvoor de call uit de frontend over als een curl commando en gebruikten blackfire-cli om dat curl commando te kunnen profileren. Uit deze profiles konden we goed uitlezen waar de bottlenecks zaten en handelen waar nodig.

Let's talk

Wil je ook eens samenzitten om een performant platform op maat te maken, of meer informatie over hoe we dit project succesvol hebben afgewerkt?