APPLiA Laravel webapp

APPLiA is een in Brussel gevestigde beroepsvereniging die één enkele, consensuele stem voor de huishoudapparaten industrie in Europa aanbiedt, en die als missie heeft de Europese levensstijl van de industrie te bevorderen. APPLiA's leden produceren een grote verscheidenheid aan huishoudelijke apparaten: grote en kleine apparaten. Codana werd als partner gekozen om een centraal platform te bouwen dat data consolideert en aanbiedt aan leden.

Calibrate has provided us with an intuitive, integrated platform and prompt technical support we can call on when we need it. It's been a game changer for us.
Photo Paolo Falcioni
Paolo Falcioni
Director General

APPLiA was op zoek naar een partner die zowel op vlak van business als technisch mee kon nadenken, om een zo sterk mogelijke basis te creëren voor hun centraal data platform. Het platform was immers een pilootproject dat moest toelaten om de leden van APPLiA hun individuele informatie en cijfermateriaal toe te voegen, waarbij het systeem de data zou accumuleren en vergelijken, en vervolgens geanonimiseerde data terug zou aanbieden aan dezelfde leden.

Ondertussen is dit platform geëvolueerd naar een applicatie waarbij verschillende types van data & huishoudtoestellen worden opgenomen. De tool gaat, afhankelijk van dit type, verschillende parameters evalueren, en al dan niet de nodige waarschuwingen tentoonstellen aan de gebruikers. Een melding kan bijvoorbeeld opduiken als er een te groot verschil opduikt in het cijfermateriaal tussen de meest recente set van cijfers en die van de voorgaande periode.

Maak een afspraak

Interesse in een samenwerking? Neem contact op en wij voorzien je graag van vrijblijvend advies.