APPLiA Laravel webapp

APPLiA is een in Brussel gevestigde beroepsvereniging die één enkele, consensuele stem voor de huishoudapparaten industrie in Europa aanbiedt, en die als missie heeft de Europese levensstijl van de industrie te bevorderen. APPLiA's leden produceren een grote verscheidenheid aan huishoudelijke apparaten: grote en kleine apparaten.  

Codana werd als partner gekozen om een centraal platform te bouwen dat data consolideert en aanbiedt aan leden. De deelnemende bedrijven kunnen data over hun producten aanbieden via een Excel, waarna de persoon met een ‘admin’ bevoegdheid een uitgebreid, anoniem en gebundeld output bestand kan opvragen. Deze output kunnen de leden dan weer downloaden. De output is gepersonaliseerd voor iedere deelnemer zodat zij hun eigen data makkelijk kunnen vergelijken t.o.v. de totale data. 

Codana has provided us with an intuitive, integrated platform and prompt technical support we can call on when we need it. It's been a game changer for us.

Photo Paolo Falcioni
Paolo Falcioni General Director

APPLiA was op zoek naar een partner die zowel op vlak van business als technisch mee kon nadenken, om een zo sterk mogelijke basis te creëren voor hun centraal data platform. Het platform was immers een pilootproject dat moest toelaten om de leden van APPLiA hun individuele informatie en cijfermateriaal toe te voegen, waarbij het systeem de data zou accumuleren en vergelijken, en vervolgens geanonimiseerde data terug zou aanbieden aan dezelfde leden. 

Ondertussen is dit platform geëvolueerd naar een data processing applicatie waarbij verschillende types van data & huishoudtoestellen worden opgenomen. De tool gaat, afhankelijk van dit type, verschillende parameters evalueren, en al dan niet de nodige waarschuwingen terugkoppelen aan de gebruikers. Een melding kan bijvoorbeeld opduiken als er een te groot verschil opduikt in het cijfermateriaal tussen de meest recente set van cijfers en die van de voorgaande periode.

Welke technologieën werden hiervoor gebruikt?

We maakten hiervoor gebruik van Laravel in combinatie met Backpack, een package waarmee we administratie interfaces opbouwen in Laravel. Hiermee konden we op een vrij eenvoudige manier voldoen aan de vereisten van de klant (gebruikersbeheer, companies beheer, panels beheer, ...). 

 
Om de Excels te importeren en de output te genereren, maakten we gebruik van Laravel Excel, een wrapper die het gemakkelijker maakt om PhpSpreadsheet te gebruiken in Laravel applicaties. Hierin werkten we de nodige logica en custom aanpassingen uit om tot de gewenste export te komen (verschillende sheets, ingewikkelde Excel formules om bepaalde output te berekenen, ...). 

 
Om de imports en exports vlot te laten verlopen, worden deze afgehandeld in wachtrijen via queued jobs die opgevangen worden door supervisor, want de exports genereren kan wel enige tijd in beslag nemen. Zo kan deze stabiel werken zonder dat de rest van de applicatie hier last van ondervindt. 
 

Let's talk

Interesse in een samenwerking? Neem contact op en wij voorzien je graag van vrijblijvend advies.