Wat?

Hoe?

Voor wie?

Data beheren, verrijken en uitwisselen

Agile & Kanban

Uitgevers & Distributeurs, Boekhandels

B2B bestelplatform

React.js

Bibliotheken, Uitgevers & Distributeurs, Boekhandels, Beheerder

Geautomatiseerde workflows

Symfony PHP framework

Boekhandels, Uitgevers & Distributeurs

FTP-server

ProFTPd

Boekhandels, Uitgevers & Distributeurs, Beheerder

Boekenbank infographic 2

Waarom een nieuwe Boekenbank

Centrale spil

Er zijn veel partijen die nood hebben aan courante informatie over boeken. Het is daarbij belangrijk om deze informatie up to date en consistent te kunnen aanbieden aan iedereen.

De boekenbank maakt het mogelijk voor iedereen om informatie bij te dragen over boeken en tegelijk deze informatie aan te bieden naar een zo breed mogelijke B2B landschap.

Op deze manier is het platform bevestigd in zijn gewicht voor uitgevers en verdelers, maar ook boekhandels en bibliotheken.

Om dat wat te plaatsen, zie je hier wat kerncijfers uit 2020 die door Meta4books vrijgegeven werden.

Nood aan verandering

De Boekenbank applicatie is een belangrijke B2B applicatie voor Vlaamse en Nederlandse stakeholders, ze was echter al wat gedateerd. De vorige applicatie liep tegen zijn limieten aan en was niet meer uit te breiden in functie van de toekomstplannen van Meta4books. Ook kwam er een verandering in het applicatielandschap bij Meta4books, waardoor de nood aan een centrale spil groter werd.

Codana zorgde voor een significante modernisatie van de hele stack, voorzien van tal van bijdetijdse functionaliteiten.

Boekenbank infographic 1

RUIMER ZICHT OP INNOVATIE

Door de abstractie en het opnieuw uitdenken van al de domein specifieke processen, werd ervoor gezorgd dat nieuwe features en innoverende functionaliteiten op een eenvoudige manier kunnen toegevoegd worden aan de bestaande applicatie.

Digitale transformatie

Toen het Boekenbank project aan ons werd voorgesteld, was het al meteen duidelijk dat de bedrijfsprocessen heel nauw waren geënt op de grootste klanten en stakeholders. De procedures lieten weinig ruimte voor expansie en waren erg complex geworden. Ze werden in kaart gebracht en werden vanuit een abstracte, eenvoudigere onderbouw terug opgebouwd naar de complexe processen en verwerkingen.

Op die manier werd het voor de interne administratie veel eenvoudiger om de instellingen en voorkeuren van de ledenorganisaties aan te passen waar dit nodig was, of wanneer dit zo zou gevraagd worden in de toekomst.

We spreken hier van een digitale webapplicatie op Enterprise niveau. Het project werd ook zo ingericht en omkaderd. De product owner van Meta4books werkte daarbij samen met ons team. Op deze manier hebben wij een echt partnership met Meta4books kunnen opbouwen om hen op de best mogelijke manier de oplossingen aan te bieden die zij voor hun organisatie nodig achten. De applicatie blijft bij ons in beheer voor nazorg en verdere uitwerking.

Boekenbank stack diagram

PHP & Javascript architectuur

Er werd gekozen om te werken met een aparte client applicatie (ontwikkeld in het Javascript framework React) en een losstaande API laag (ontwikkeld in het PHP framework Symfony). Deze API wordt gebruikt door zowel de frontend app als de externe systemen die louter de data wensen te consumeren.

Boekenbank woman bookstore

Datastromen

Boekenbank is een platform met volledige focus op het verwerken en aanbieden van data.
Zo wordt er data over boeken, e-books en gerelateerde producten van onder andere het Centrale Boekenhuis opgehaald via geautomatiseerde processen. Daarbij kunnen de leden van het platform bijvoorbeeld CSV, Excel, ONIX3 XML uploaden via de web interface. Ook beeldmateriaal en leesfragmenten kunnen via data koppeling of de UI (User Interface) opgeladen worden, of zelfs automatisch opgehaald worden vanaf externe servers.

Boekenbank zorgt voor de verwerking en validatie van deze bestanden volgens de eigen interne bedrijfsregels en de normen van de sector om zo de kwaliteit van de gegevens te kunnen garanderen. Rapporten van deze interne verwerking worden uiteraard gegenereerd en aan de leden ter beschikking gesteld.

Deze verwerkte data, die dus bestaat uit de pure metadata van de boeken (zoals titel, auteur(s), thema, …), maar ook uit beeldmateriaal en leesfragmenten, wordt opnieuw aangeboden aan afnemers zoals bijvoorbeeld Standaard Boekhandel om zo zoekacties mogelijk te maken op een website, eigen data te verrijken, …

Resultaten

Rijkere (klanten)ervaring

Zowel boekhandels als bibliotheken kunnen bestellingen van boeken plaatsen, dit ook weer via de gebruiksvriendelijke web interface of via geautomatiseerde processen die vaak vanuit kassasystemen gevoed worden in het geval van de boekhandels. Ook hier werd rapportage voorzien zodat de leden optimaal feedback krijgen over de order data die zij verwachten verwerkt te zien.

Het Boekenbank platform herbergt een rijke, snappy user interface die de ervaring voor de gebruikers veel aangenamer maakt. Zo kunnen er bijvoorbeeld veel intuïtiever orders en bestellingen gedaan en geraadpleegd worden. Maar niet enkel de ervaring voor de cliënten werd sterk verbeterd.

Hogere productiviteit door operationele verbeteringen

Ook de administratieve taken werden onder handen genomen en waar het kon geautomatiseerd. Zo kan de focus van de werknemers zich richten naar werk dat intensere aandacht vergt, wordt de inzetbaarheid en ook de productiviteit verhoogd.

Een digitale transformatie voor jouw app?

Wij helpen je graag verder met verbeterde digitale processen en geïntegreerde software flows.